Privacy

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij het indienen van een claim bij Green Claim vragen wij u om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, waaronder uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenclaim.nl of dit zelf in uw online dossier aanpassen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en de gegevens uit onze database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw financiƫle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Derden

Green Claim verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Green Claim neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@greenclaim.nl.